1004089_549514515107262_267706127_n
icon
slsot

WFOT Members for Year 2016

1. Mr. Paduma Yapa
2. Mr. Nandana Welage
3. Mrs. Manel Senadeera
4. Mrs. Leoni Fernando
5. Mrs. Kanthi Hettiarachchi
6. Mr. Ashoka sanjeewakumara
7. Mr. Nadarajah Thileepan
8. Mrs. Shanthi Bandaranayake
9. Miss. Ayomi Dilrukshi
10. Mr. Prasanna Dissanayake
11. Miss. Anjalee Priyani
12. Miss. Nirosha Priyangika
13. Mr. Aruna Sampath
14. Mrs. Nadeesha Adikari
15. Mr. Ajantha Kamalasiri
16. Mr. Isura Karunaratne
17. Mr. Sanjaya Liyanage
18. Mr. Nuwan Udugama
19. Mr. Pubudu Abeynayake